OpenSauce

OpenSauce je online omáčkový receptář, který uživatelům umožňuje programovat omáčky podle jejich osobních preferencí. Zároveň také umožňuje vytváření omáček přímo z uživatelů samotných: z jejich životních příběhů, názorů, přání nebo vzkazů, ale také srdečního tepu nebo DNA. Omáčkovou ingrediencí může být barva, zvuk, hodnota elektrického odporu, popis předmětu, člověka i situace, nebo různá biodata. Vše, co může být vyjádřeno počitatelnou jednotkou, může být převedeno do omáčkového receptu. Každá barva má svou numerickou RGB hodnotu a každé ingredienci v receptáři je přiřazena unikátní barva. Každý tón má svou zvukovou frekvenci a každé slovo v textu může být prostřednictvím textové analýzy vyjádřeno jako numerická proměnná.

Způsob, jakým je možné přemýšlet o jídle, se ve světě OpenSauce dostává do nové, komplexnější úrovně. Můžeme ‚ochutnávat‘ emoce, situace, naše vlastní příběhy nebo příběhy úplně cizích lidí. V podobě omáčky jsme již předali několik svatebních gratulací, dopisů na rozloučenou, nebo omluvných vzkazů…někdy byla jejich chuť trpká, někdy sladká, ale téměř vždy adresáty překvapila. OpenSauce ale nemá sloužit jen jako zábavný sociální lubrikant. Skrze omáčky je možné vyprávět i příběhy lidí z různých sociálně vyloučených skupin, kteří nemohou nebo nedokážou mluvit sami za sebe. Skrze tak jednoduchou a všem známou věc jako je jídlo je možné dát těmto lidem hlas ve stravitelné a přístupné formě – například tak, jako jsme to udělali my v rámci projektu Omáčky bez domova.

OpenSauce ale nemá jasně vymezené hranice a je otevřen všem možným experimentům s datovou kuchyní. Pokud máte nápad, co dalšího bychom s omáčkovým rozhraním mohli podniknout, dejte nám vědět.